Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Kontakt

Hráme hity vášho života a chceme byť vaším príjemným spoločníkom doma, v práci alebo v aute. Prinášame témy, ktoré vás zaujímajú, aktuálne informácie a najrýchlejší dopravný servis.

Dobré časy sa neskončili. S rádiom Melody si môžete užívať dobré časy každý deň.

Rádio Melody
Vrútocká 48
821 04 Bratislava

Tel.: 02 / 48 48 48 48

SMS do štúdia: 0917 480 480
Email do štúdia: vysielanie@radiomelody.sk
Dopravný servis: 0800 800 444

Informácie o vysielateľovi

D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48,
821 04 Bratislava
02 / 59 30 89 00,
radiomelody@radiomelody.sk

Vlastnícka štruktúra vysielateľa a konečný užívateľ výhod: https://rpvs.gov.sk

Na vysielateľa sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky. Rada pre mediálne služby je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.

Vysielateľ podlieha samoregulačnému mechanizmu Rady pre reklamu

Zoznam držiteľov licencií na rozhlasové vysielanie v roku 2021

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.