Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Dámy a páni, zábava sa môže začať: Sú tu fašiangy!

Po sviatku Troch kráľov sa dnes (7. januára) začínajú fašiangy! Skončia sa v utorok pred Popolcovou alebo takzvanou škaredou stredou, ktorá v roku 2019 pripadne na 6-teho marca. Fašiangy sú už tradične obdobím jedla a zábavy.

Korene fašiangov siahajú do dávnej minulosti slovanských pohanských predkov. Fašiangové obchôdzky a zábavy vrcholili na spoločnej veselici v krčme, kde sa z naturálií zozbieraných po celej dedine vystrojila hostina spojená s tancovačkou. V mestách sa tradícia fašiangov spája s plesmi a bálmi.

Slovo fašiang pritom pochádza z nemeckého vast-schane, ktoré sa voľne prekladá ako posledný nápoj. Symbolizuje nastávajúci 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Ten sa najmä v minulosti bral veľmi vážne. Práve preto mali byť posledné fašiangové dni, nazývané ostatky, dňami bujarej zábavy.

Podľa dĺžky fašiangového obdobia sa rozlišovali krátke a dlhé fašiangy. Žartovne sa hovorievalo, že keď je krátky fašiang, vydajú sa aj škaredé dievčatá. V slovenskom prostredí to bolo dané aj roľníckou kultúrou. Hoci sa gazdovia už pripravovali na jarné práce, ešte nebolo veľa roboty, takže okrem priadok a páračiek bol čas aj na svadby. Trvali dlhšie ako dnes a išlo o slávnosť nielen rodiny, ale celej dediny.

Obdobie fašiangov bolo bohaté na kalorické jedlá. Medzi tradičné patrili (a stále patria) fánky, šišky, pampúchy, záviny a zabíjačkové špeciality.

Inú formu získali fašiangy po prijatí kresťanstva. To, čo z nich ako fragment zostalo, boli obchôdzky v maskách. V súčasnosti ide skôr o zábavu, ale v minulosti mali masky rituálny význam. Tie fašiangové boli najmä zvieracie a vyzerali strašidelne. Čím strašidelnejšia maska, tým väčšiu moc jej pripisovali a ľudia verili, že démoni a zlí duchovia sa vyplašia a nebudú ich obťažovať. V niektorých slovenských regiónoch sa dodnes konajú fašiangové sprievody so zamaskovanými účastníkmi. Kedysi nesmel chýbať Turoň, medveď či vlk.

Fašiangové obchôdzky a zábavy vrcholili na spoločnej veselici v krčme, kde sa o polnoci pochovávala basa. Akt pochovania basy symbolizoval, že hudobné nástroje zmĺknu, zábava sa končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú ponoriť viac do seba.

Zdroj: TASR

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.