Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Je vám v práci zima? Sťažujte sa šéfovi!

Aj obdobie zimných mesiacov si vyžaduje optimálne teploty na pracovisku. Tie by mal zamestnancom zabezpečiť ich zamestnávateľ.

V prípade, že počas dvoch po sebe nasledujúcich dní klesne priemerná denná teplota pod 13°C, je zamestnávateľ na pracovisku povinný okamžite zabezpečiť svojim zamestnancom prijateľné mikroklimatické podmienky. Vyplýva to z Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Na Slovensku dnes rozlišujeme štyri triedy práce a k nim prislúchajúce stanovené mikroklimatické podmienky.

Trieda práce 1a

Ide o bežnú administratívnu prácu (písanie na počítači, triedenie dokumentov…), teda o prácu posediačky bez namáhavej pohybovej aktivity. Optimálna teplota pre chladné obdobie roka je 20-24°C, prípustná 18-26°C.

Trieda práce 1b

Zahŕňa riadenie osobného motorového vozidla a prácu vykonávanú postojačky. Zväčša je spojená s pomalou chôdzou po rovnej podlahe a s prenášaním ľahkých bremien. Do tejto kategórie patria napríklad predavači a montéri. Optimálna teplota pre chladné obdobie roka je 18-21°C, prípustná teplota 15-24°C.

Trieda práce 1c

Je práca posediačky so stálym zapájaním oboch rúk, ramien aj nôh, aj práca spojená s prenášaním bremien o hmotnosti do 10 kg (práca v potravinárskej výrobe, práca mechanikov, strojové opracovanie, montáž…). Optimálna teplota pre chladné obdobie roka je 15-20°C, prípustná teplota 12-22°C.

Trieda práce 2

Predstavuje prácu rukami a ramenami, prácu ramenom a nohou, prácu ramenami a trupom alebo chôdzu s rýchlosťou 3,5 až 5,5 km/h (práca s pneumatickým kladivom, montáž vozidiel, práva v stavebníctve, záhradnícka práca, ručné upratovanie veľkých plôch, čistenie okien…). Optimálna teplota pre chladné obdobie roka je 9-18°C, prípustná teplota 6-20°C.

Trieda práce 3

Patrí sem práca s ramenami a trupom, respektíve práca s lopatou, s motorovou pílou, ručné kosenie, kopanie a manipulácia s bremenami do 25 kg…), ďalej tlačenie alebo ťahanie ručných vozíkov s ťažkým nákladom či chôdza s rýchlosťou 5,5 až 7,0 km/h. Optimálna ani prípustná teplota sa v tejto kategórii práce nestanovuje.

Trieda práce 4

Je veľmi intenzívna činnosť vo veľmi rýchlom tempe (práca so sekerou, s lopatou, prípadne výkopové práce, ručné kovanie veľkých kusov, transport ťažkých bremien do 50 kg, chôdza po schodoch, na rampu alebo stúpanie po rebríku…), ako aj chôdza s rýchlosťou viac ako 7,0 km/h a beh. Optimálna ani prípustná teplota sa v tejto kategórii práce nestanovuje.

Ako je to s pitným režimom v zime?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zamestnancom pri záťaži chladom najmenej pol litra teplého nápoja za pracovnú zmenu [odsek 2 písm. a) a b)]. Záťaž chladom vzniká vteda, ak teplota na pracovisku klesne pod 4°C.

ZDROJ: kariera.info.sk

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.