Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Sme unavení, tvrdí prieskum!

Zvýšenú únavu pociťuje aj mladá generácia ľudí medzi 18. až 29. rokom života.

Slovákov trápi únava. Viac ako polovica opýtaných má vyčerpaný organizmus!

Vyplynulo to z prieskumu, ktorý vypracoval Inštitút stresu. Zúčastnilo sa na ňom 852 ľudí (s prevahou žien) z celého Slovenska.

Zvýšenú únavu pociťuje aj mladá generácia ľudí medzi 18. až 29. rokom života. "Boli na tom najhoršie hneď za ľuďmi nad 65 rokov," povedal vedúci Inštitútu stresu Karol Kováč.

Väčšiu vyčerpanosť odhalil prieskum u ľudí, ktorí sú vysoko zaťažení stresom. Čím je organizmus podľa Karola Kováča v horšej fyzickej kondícii, tým je voči stresu menej odolnejší. Navyše, s narastajúcim vekom je odolnosť voči stresu nižšia.

Telesné a duševné zdravie veľmi úzko súvisia. Ak má niekto dlhodobý zdravotný problém, duševné zdravie sa mu môže ľahko naštrbiť. Najmä ľudia s pohybovými problémami majú nábeh aj na duševnú liečbu. Platí to tiež opačne. Ak niekto dlhodobo čelí stresu a je v duševnej nepohode, horšie čelí riziku civilizačných ochorení, napríklad tých kardiovaskulárnych.

Aby sa zdravotné problémy neskomplikovali až do štádia, keď je potrebné liečiť aj dušu, treba podľa psychiatra Matúša Martinku dbať na dostatočnú psychohygienu a spánok.

Najlepšou psychohygienou pre manuálne pracujúceho človeka má byť pokojná aktivita ako knihy a krížovky. "Kto pracuje duševne, ten si výborne vyčistí hlavu pri športe," odporučil Martinka.

Zdroj: teraz.sk

Photo: pixabay.com

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.