Kontakt

Rádio Melody
Vrútocká 48
821 04 Bratislava

Tel.: 02/48 48 48 48
02/48 48 48 88
SMS: 0917 480 480
Email: vysielanie@radiomelody.sk
Dopravný servis: 0800 800 444
radiomelody@radiomelody.sk
FB: www.facebook.com/radiomelody.sk

Všeobecné podmienky používania
Ochrana osobných údajov

Informácie o vysielateľovi

D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
02/ 59 30 89 00, radiomelody@radiomelody.sk 
Vlastnícka štruktúra vysielateľa a konečný užívateľ výhod: https://rpvs.gov.sk
Na vysielateľa sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky. Rada pre mediálne služby je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.
Vysielateľ podlieha samoregulačnému mechanizmu Rady pre reklamu
Zoznam držiteľov licencií na rozhlasové vysielanie v roku 2021