Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Odborníčka prehovorila o tom, čo môže trápiť aj vášho školáka

Podľa odborníčky majú deti veľký problém so správnym držaním tela. Čo môže pomôcť s riešením tohto problému?

Slovenskí školáci majú veľký problém so správnym držaním tela. Upozorňuje na to pediatrička Elena Prokopová. Odporúča preto nielen úpravu sedenia, ale aj prirodzený pohyb na posilnenie chrbtového svalstva.

Je to tým, že veľa času trávia deti sedením, a to často nesprávnym. Sedia nad počítačmi, nad mobilmi a, pravdaže, podstatnú časť vyučovania v škole,“ skonštatovala Prokopová, ktorá bola ďalším hosťom prázdninového rozhovoru o vplyve školského prostredia na vývin detí a vzdelávanie v gescii rezortu školstva.

Dôležitý je podľa nej napríklad prirodzený pohyb detí cez veľkú prestávku na školskom dvore, pozornosť upriamuje aj na pár cvikov, nádychov, výdychov či drepov aj počas vyučovania. Tým jednak deti urobia niečo pre svoje zdravie, zároveň sa však mnohokrát aj „preberú“. Opomenúť podľa nej netreba ani správny výber stoličiek, tie dokážeme prispôsobiť veku i postave detí.

Za ideálne nepovažuje detská lekárka ani klasické sedenie v troch radoch. V takomto prípade navrhuje aspoň cirkuláciu žiakov v radoch, aby boli aj pri okne, aj pri stene a nesedeli celý rok len vzadu pri dverách, kde je najmenej svetla. Okná by mali byť veľké a nemali by byť polepené, aby cez ne mohlo prechádzať denné svetlo.Denné svetlo je najpotrebnejšie, keď žiaci čítajú alebo píšu,“ podotkla. Veľmi dôležité je aj správne umelé osvetlenie, ktoré nemá byť bodové, neónové ani studené.

Potrebám a veku žiakov je vhodné prispôsobiť podľa lekárky aj zariadenie triedy.Malé deti by určite mali mať väčší priestor aj na oddych a hru priamo v triede. Vyučovanie by malo byť prerušované napríklad zmenou činnosti aj v rámci jedného predmetu,“ vysvetlila Prokopová. Vytvárať pozitívny vzťah žiakov ku škole pomáha aj zariadenie tried a školských priestorov.

Zdroj: TASR

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.