Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Psychologička hovorí o dôležitosti spánku pre školákov

Okrem dĺžky spánku je dôležitý aj pravidelný spánkový rytmus.

To, čo organizmus žiakov najviac potrebuje pred koncom školského roka, keď sa opravujú známky, píšu písomky a testy, je dostatočná dĺžka spánku. Nedostatok spánku vedie k vyčerpanosti, únave a znemožňuje podať plnohodnotný výkon v škole. Uviedla psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Ľubica Kövérová.

Deti mladšieho školského veku by mali spať desať hodín, tínedžeri osem až deväť hodín. Okrem dĺžky spánku ide aj o kvalitu spánku, spánkový rytmus – každý deň zaspávanie v tom istom čase. Nemalo by sa zabudnúť na vyvetranie miestnosti pred samotným spánkom,“ poznamenala psychologička. Kvalitný a pravidelný spánok je podľa nej jednou z najdôležitejších vecí, ktoré potrebujú žiaci pre svoje psychické a fyzické zdravie a podporu imunitného systému.

Nenahraditeľný okrem spánku je aj dostatok pohybu, nemali by chýbať ani aktivity, ktoré radi robia, pri ktorých si oddýchnu tie mozgové centrá, ktoré sú najzaťažovanejšie pri duševnej námahe a učení,“ priblížila Kövérová. Ako tvrdí, na úspešnosť v učení vplýva aj vhodné učebné prostredie, v ktorom by nemal byť hluk, ktorý rozptyľuje pozornosť. Upozorňuje, že v izbe by sa malo pravidelne vetrať.

Psychologička z VÚDPaP poznamenala, že na pracovnom stole by mali mať žiaci len tie veci, ktoré pri učení potrebujú. Ak sa má stať učenie efektívnejšie s bezproblémovým návykom, malo by sa uskutočniť na tom istom mieste a ak sa dá aj v pravidelnú hodinu. Dôležité je, aby sa pri učení striedali ľahšie a ťažšie predmety,“ uviedla. Zároveň vysvetlila, že lepšie výsledky sa dosahujú pri učení s opakovaním, pri ktorom sa začína čítaním textu a vyvrcholí reprodukciou, teda vybavením si prečítaného textu spamäti. „Reprodukcia posilňuje pamäťové stopy a umožňuje predĺžiť čas podržania učiva,“ informovala.

V mladšom školskom veku by podľa psychologičky mali rodičia pomáhať deťom s prípravou na vyučovanie, povzbudzovať ich, chváliť, oceňovať ich úspechy a motivovať. Rodičia by mali nechať dieťa, aby najskôr samo pouvažovalo nad riešením úlohy a až potom mu poradiť. Dôležité je, aby jej rozumelo,“ uviedla. Ako dodala, ak rodičia vidia, že deti sú unavené, treba im dopriať krátku prestávku na oddych.

Zdroj: TASR

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.