Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Pomôžme stovke pacientov liečiť sa. Pohnime srdcom práve dnes.

Už 15 rokov rehabilitačné centrum v Piešťanoch zlepšuje kvalitu života nielen chorým, ale aj ich rodinám a najbližšiemu okoliu. Stovky detí tu vyslovili svoje prvé slová, nehybní pacienti po mozgových príhodách sa naučili vstať z kresla a opätovne si sadnúť, obliecť si bez pomoci nohavice alebo opäť osloviť svoju dcéru či syna menom. Jedným slovom, detaily, za ktorými stoja týždne driny a náročnej neurorehabilitácie.

ADELI Medical Center patrí k svetovým unikátom v liečbe a takisto v prístupe k ľuďom, trpiacim závažnými neurologickými ťažkosťami. Viete si predstaviť, že by ste zvládli päť hodín cvičenia denne, 6 dní v týždni? Tak nejako vyzerá komplexná starostlivosť v ADELI – od rehabilitačného cvičenia, cez logopédiu až po rozvoj kognitívnych funkcií.

Mimoriadne účinnou terapiou je neurofyziologické cvičenie v špeciálnom ADELI obleku, podľa ktorého dostalo centrum svoj názov. Tento „skafander“ má pôvod v kozmickom výskume a jeho cieľom bolo zabrániť negatívnym dopadom stavu beztiaže na ľudský organizmus počas pobytu vo vesmíre. Dnes je z neho medicínska pomôcka, vďaka ktorej pacienti dokážu lepšie vnímať a pracovať so svojím telom. Takéto cvičenie je veľmi intenzívne. Prebieha za sprievodu dvoch terapeutov a asistenta po dobu približne dvoch hodín.

Pri liečbe veľmi pomáha aj takzvaná pavúčia sieť alebo spider. Trénuje sa na nej správne držanie tela a najmä uvedomenie si jeho polohy, čo býva pre ľudí s neurologickými poruchami nesmierne zložité. „Niektorí pacienti pri cvičení rúk automaticky dvíhajú aj nohy, pretože to nevedia oddeliť. Vďaka spideru si dokážu uvedomiť rôzne časti svojho tela a cvičia vlastnou silou,“ vysvetľuje hlavná sestra Bc. Lenka Romančíková.

Pacienti väčšinou absolvujú dvojtýždňové pobyty, ktoré sú však finančne veľmi náročné – hovoríme o tisícoch eur. Slovenské poisťovne tento typ liečby, bohužiaľ, nehradia, preto celá ťarcha leží na pleciach najbližšej rodiny a známych. Aj v tejto oblasti sa Adeli Medical Centrum prostredníctvom svojej Nadácie ADELI snaží pomáhať ešte viac.

Aktuálne sa Nadácia v rámci projektu POHNI SRDCOM zamerala na deti a dospelých, ktorí sa so svojím osudom musia vysporiadať úplne sami. Žijú v domovoch sociálnych služieb alebo v náhradnej rodinnej starostlivosti a hoci si ich stav vyžaduje intenzívnu neurorehabilitáciu, nevedia si ju finančne dovoliť. Až 100 takýchto pacientov môže túto jeseň v ADELI zabojovať o svoje zdravie – stačí na to len minúta vášho času.

Prispejte priamo na stránke www.pohnisrdcom.sk ľubovoľnou čiastkou alebo pošlite darcovskú sms v hodnote 2 eurá v tvare DMS ADELI na číslo 877.

Nie každý deň máme šancu zlepšiť niekomu život – prečo to nevyskúšať hneď teraz?

Ďakujeme

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.