Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Čaká vás výber strednej školy? Opýtajte sa detí, čo baví ich!

Podľa psychologičky si treba všímať, kedy nám dieťa rozpráva niečo tak zanietene, že sa nevie zastaviť a pomaly ani nadýchnuť.

Deťom chýbajú neformálne rozhovory s rovesníkmi

Hoci sa mladí ľudia tvária, že ich názory iných nezaujímajú, výskumy hovoria, že pri výbere školy sú rodičia pre svoje deti stále jedným z najvýznamnejších vplyvov. Uviedla to psychologička a kariérna poradkyňa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Mária Jaššová v podcaste VÚDPaP Nahlas o deťoch. Podľa nej je príprava na stredné školy aktuálne sťažená pandémiou, ale aj tým, že sa nemôžu realizovať burzy stredných škôl a dni otvorených dverí.

„Tým, že nás nový koronavírus obral o niektoré externé aktivity a činnosti, mohlo dôjsť k lepšiemu ujasneniu skutočných záujmov detí. Činnosti, pri ktorých sme doma zostali počas pandémie, nám ukazujú, čo je pre nás dôležité a zaujímavé,“ uviedla psychologička. Podľa nej mnohí rodičia získali príležitosť byť so svojimi deťmi počas tohto obdobia viac, a to môže byť príležitosťou otvárať sa viac spoločným dialógom o budúcnosti či o výbere školy. Ako tvrdí, zároveň toto obdobie situáciu v mnohom aj sťažuje.Mladí ľudia prichádzajú o neformálne rozhovory s rovesníkmi na tému výberu školy, no hlavne o návštevy stredných škôl, veľtrhov s ponukami, ktoré teraz nie sú,“ vysvetlila.

Všímajte si, čo ich baví

Na otázku, ako odhaliť skutočný záujem dieťaťa, psychologička odpovedala, že je veľmi dôležité postrehnúť, kedy rodičia vidia svoje dieťa so skutočne rozžiarenými očami. „Všímať si, kedy nám rozpráva niečo tak zanietene, že sa nevie zastaviť a pomaly ani nadýchnuť. Pozorujte, ktoré sú tie činnosti, pri ktorých zabúda na čas, uviedla. Rodičia by pri výbere školy alebo konkrétneho odboru mali podľa nej prihliadať na to, aké sú kvality a silné stránky dieťaťa. Nepozerať sa teda len na známky a akademický výkon, no zvažovať aj širší kontext jeho života, či ho láka starostlivosť o mladšieho súrodenca, práca v kuchyni, čítanie kníh alebo vie rozobrať rádio a znova ho poskladať,vysvetlila. Rovnako je dôležité podľa nej spoznať odbory, ktoré sa otvárajú.

Jaššová poznamenala, že rodičia sa pri výbere školy môžu poradiť aj s výchovným poradcom.

Zdroj: TASR

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.