Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Skvelá správa: Minulý rok sa zvýšil počet mužov na rodičovskej dovolenke!

Platená a neplatená práca pre ženy znamená dvojité bremeno, ktoré je dlhodobou prekážkou pre kariérny rast.

Na Slovensku postupne rastie počet mužov, ktorí poberajú materské. Zatiaľ čo v roku 2018 priemerne poberalo túto dávku 12.836 mužov, vlani sa ich počet vyšplhal na 18.002, čo predstavuje nárast o 40,2 %. V prípade žien poberalo vlani túto dávku 64.058 osôb, čo predstavuje nárast o 724. Vyplýva to zo Súhrnnej správy o rodovej rovnosti za minulý rok, ktorú už schválila vláda.

Rodičovská dovolenka je podľa rezortu práce nástroj rodinnej politiky, ktorý umožňuje obidvom rodičom podieľať sa na starostlivosti o dieťa a na jeho výchove po ukončení materskej dovolenky. Môže prispieť k spravodlivejšiemu rozdeleniu neplatenej práce v domácnosti medzi rodičmi a k odstráneniu prípadných nerovností v miere ich participácie na trhu práce. Vlani zamestnanosť mužov vo veku 20 až 64 rokov dosiahla 80 %, zamestnanosť žien v tej istej vekovej klasifikácii bola však na úrovni 67 %.

Materské a rodičovské dovolenky sú spojené aj s dlhodobo nižšími príjmami a môžu viesť tiež k nižším dôchodkom. „Počas materskej a rodičovskej dovolenky ženám nezostáva priestor pre profesionálny rozvoj, zároveň im v dôsledku materských a rodičovských dovoleniek môže pripadnúť väčšia miera zodpovednosti za rodinu a domácnosť aj po nástupe do práce,“ konštatuje sa v správe.

Platená a neplatená práca pre ženy znamená dvojité bremeno, ktoré je dlhodobou prekážkou pre kariérny rast. „Matky sa môžu rozhodnúť pre prácu, v ktorej dokážu skĺbiť zamestnanie s rodinnjemneými povinnosťami, napríklad vo verejnom sektore. Takáto práca však môže byt spojená s nižšími príjmami,“ uvádza správa.

Zdroj: TASR

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.