Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Za vznik adventného venca môžu zvedavé deti!

Tie sa zapaľujú postupne, počas štyroch adventných nedieľ. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ.

Veniec je symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. V biblii sa hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva.

Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „svetlo sveta“.

Sviečky na adventnom venci sa zapaľujú nielen v kostoloch, ale aj v (kresťanských rodinách), nemocniciach či iných zariadeniach. Veriaci môžu v nedeľu priniesť svoje adventné vence do kostolov, kde ich kňazi posvätia.

Známa je tradícia adventného venca, ktorý vyrobil začiatkom 19. storočia nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern. Pre chudobné a opustené deti zriadil útulok, ktorý nazval Drsný dom. Na tomto mieste deti nielen žili, ale učili sa aj rôzne remeslá. Na základe častej otázky detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa Wichern rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24-mi sviečkami. 19 z nich bolo tenších, ktoré predstavovali všedné dni, a štyri hrubšie, symbolizujúce štyri adventné nedele.

Prvá adventná nedeľa v tomto roku pripadla na 29. novembra. Tento deň je súčasne aj začiatkom nového liturgického roka.

Zdroj: TASR

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.