Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

O týždeň sa začína škola: Piatakom pribudne netradičný predmet!

Základné školy môžu v školskom roku 2020/2021 zaradiť do vyučovania nový voliteľný predmet. Zameraný je na to, aby si deti osvojili základné pravidlá zdravého a vyváženého stravovania.

Voliteľný predmet dostal názov VIEM, ČO ZJEM a určený je pre piate ročníky. Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) už k nemu zverejnil vzdelávací štandard.

Predmet pozostáva zo šiestich tematických celkov. Žiaci sa oboznámia s témami, ako je vyvážená strava, pitný režim, ovocie a zelenina, riziká nevhodného stravovania, energia či hygiena potravín.

Ku každej vyučovacej hodine je pre pedagóga vypracovaný metodický list s rôznorodými aktivitami na hodinu, prezentácia a pracovný list pre žiakov. Obsah voliteľného predmetu dopĺňajú interaktívne materiály v digitálnej podobe.

Voliteľný predmet prináša do škôl projekt s názvom Viem, čo zjem. Je realizovaný v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a je súčasťou Národného programu podpory zdravia.

Zdroj: TASR

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.