Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Zelená, červená a žltá: Viete, čo majú tieto farby spoločné?

Hoci tentoraz slávime najväčšie kresťanské sviatky roka kvôli pandémii koronavírusu inak, ich posolstvo a význam sa nemenia.

Od Zeleného štvrtka po Veľkonočnú nedeľu si kresťania pripomínajú umučenie, ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Hlavným symbolom veľkonočných dní je vajíčko – jeden z najstarších kultových a obradových predmetov, ktorý symbolizuje zrodenie nového života.

Symbolom veľkonočných sviatkov je aj oheň, voda a farba.

„V mnohých častiach Slovenska bolo zvykom klásť vajíčka na hroby na Veľkonočnú nedeľu, niekde na Veľký piatok či na Turíce. Ide pravdepodobne o pozostatok prastarého zvyku Slovanov obety predkom. Stále živým zvykom je obdarovávanie šibačov či polievačov na Veľkonočný pondelok. Vajíčka boli pôvodne určené na jedenie a darovávali sa takmer vždy zdobené. Pôvodne sa zdobili popisovaním prosperitnými alebo ochrannými znakmi či symbolmi, neskôr sa rozvinul dôraz na dekoratívne prvky,“ konštatovala etnologička Mária Trubínyová.

Ďalším symbolom Veľkej noci je oheň. Podľa etnologičky plnil magickú, očistnú a ochrannú funkciu, využíval sa tiež v liečiteľstve. Naši predkovia ako prvé pred sviatkami očistili ohniská a v peciach založili oheň nanovo. Na Bielu sobotu kňaz pri kostole zapálil oheň, od ktorého potom odpálil veľkonočnú sviecu – paškál – používanú pri rôznych cirkevných obradoch.

Voda má očistnú a uzdravujúcu „funkciu“. Počas veľkonočného trojdnia sa ľudia umývali pred východom slnka v potoku, aby boli zdraví, a vyplachovali si zuby, aby ich neboleli. Na Veľkonočný pondelok chlapci chodili polievať dievčatá, aby boli po celý rok zdravé a krásne.

„Významnú symboliku týchto sviatkov majú aj farby. Zelená symbolizuje vzrast, mladosť a zdravie. V starších ľudových predstavách aj svadbu, kde zelenú farbu nájdeme na svadobnej sukni či svadobnom stromčeku. Červená tradične vyjadruje lásku, vášeň, život a pripisuje sa jej ochranná moc. Žltá je zasa farbou nebeských telies, obilia alebo ovocia. Preto sa stala symbolom bohatstva,“ doplnila etnologička.

Zdroj: TASR

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.