Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Koľko prváčikov na Slovensku dnes dostane prvé vysvedčenie?

Viac ako 680-tisíc žiakov si dnes prevezme hodnotenie za prvý polrok školského roka 2018/2019. Pre vyše 57-tisíc prvákov základných škôl to bude ich prvé „vysvedčenie“, ktoré si odnesú zo školy domov.

Výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania odovzdajú triedni učitelia takmer 473 900 žiakom na 2 321 základných školách a 206 800 žiakom na 837 stredných školách.

Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov a jeho prospech v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje určenými stupňami. „Pre prípravný a nultý ročník, ako aj prvý až štvrtý ročník základnej školy, sa hodnotenie môže vykonať slovne stupňami: dosiahol veľmi dobré výsledky, dosiahol dobré výsledky, dosiahol uspokojivé výsledky, dosiahol neuspokojivé výsledky,“ uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s tým, že súčasťou ich výpisu vysvedčenia môže byť taktiež slovný komentár, v ktorom učiteľ zhodnotí vedomosti, zručnosti, návyky a postoje žiaka. Obsah slovného komentára má byť zameraný na pozitívnu motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu. Nesmie obsahovať negatívne odsudzujúce výroky, ale má pôsobiť vždy konštruktívne a povzbudzujúco.

Výpis vysvedčenia nie je verejnou listinou ako samotné vysvedčenie, preto môže byť vytlačený na bežný kancelársky papier. Školopovinní ho dostávajú od roku 2011.

Školáci majú pred sebou jednodňové prázdniny, do lavíc sa opäť vrátia v pondelok 4-teho februára.

Zdroj: TASR

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.