Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Školáci na Slovensku budú mať nový predmet – FOLKLORISTIKU!

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravuje učebné osnovy nového voliteľného predmetu, ktorý je zameraný na folkloristiku a ľudovú výchovu. Už druhý rok sa vyučuje v niekoľkých základných školách v Trenčianskom kraji.

Folkloristika – ľudová výchova v sebe zahŕňa hudobné, tanečné, spevácke a ďalšie zvyky zo života ľudu v minulosti. Podľa ŠPÚ je zameraná na komplexné poznanie tradičnej ľudovej kultúry vo vlastnom regióne.

„Skúsenosti s vyučovaním tohto predmetu zatiaľ v prvom ročníku primárneho vzdelávania potvrdzujú, že žiaci sa prostredníctvom tohto predmetu učia úcte a skromnosti, šikovnosti, kreativite, vzájomnej pomoci a rešpektu,“ uviedol Ľudovít Hajduk, riaditeľ ŠPÚ.

Učebné osnovy voliteľného predmetu by mali byť zverejnené v máji 2019 na webovej stránke ŠPÚ.

Zdroj: TASR

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.