Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Čím viac testosterónu, tým menej romantiky!

Romantickú povahu muža vo vysokej miere ovplyvňuje množstvo testosterónu v jeho tele!

Vysoká koncentrácia testosterónu v krvi mladých mužov a tendencia menej romanticky prežívať lásku spolu úzko súvisia. Vyplýva to z výsledkov štúdie fyziológov Univerzity Komenského v Bratislave.

Lásku, rovnako ako iné emócie, totiž regulujú hormóny. Jedným z nich je aj testosterón, ktorého vysoké koncentrácie v krvi sa u mužov prejavujú menej romantickým prežívaním a viac zištným štýlom lásky. Testosterón má vplyv na organizáciu mozgu už v období pred narodením, teda počas vývinu v maternici. Moduluje poznávacie funkcie, napríklad priestorové schopnosti, ale aj emočné vlastnosti po narodení. Nízke hladiny testosterónu v tomto období spôsobia, že neskôr v dospelosti sú muži viac romantickí. Naopak, vysoké dávky testosterónu v prenatálnom období predurčujú, že muži sú v dospelosti menej romantickí.

Koncentrácie testosterónu počas prenatálneho obdobia je možné odhadnúť podľa pomeru dĺžky ukazováka a prstenníka. Pre mužov je typické, že majú prstenník dlhší ako ukazovák. Menší rozdiel v dĺžke týchto dvoch prstov svedčí o silnejšom vplyve testosterónu na plod v období pred narodením. Vysoké hladiny testosterónu v prenatálnom období môžu súvisieť napríklad aj s pôvodom nadania a lepšou priestorovou orientáciou u chlapcov.

Zdroj: SITA

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.