Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Život bez internetu a mobilu? Slovenské deti si ho taký nevedia predstaviť!

Až polovica maloletých si dokonca myslí, že sú ich kamaráti na informačných technológiách závislí!

Podľa prieskumu Deti a rodičia v kyberpriestore, až 85% slovenských detí vie byť bez počítačov, mobilov a internetu maximálne niekoľko dní a život bez nich si dokonca vôbec nevie predstaviť.

„Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť, ako sa odráža problematika využívania moderných informačných technológií v živote detí. Inými slovami, zaujímalo nás, koľko času na internete deti trávia, čo tam robia, aké stránky navštevujú, aké skúsenosti s nimi majú, alebo to, či si uvedomujú riziká a nebezpečenstvo, s ktorými sa na internete možno stretnúť. Taktiež nás zaujímalo, ako sú na tom s využívaním informačných technológií ich rodičia, aký majú prehľad o tom, čo ich deti na internete robia,“ uviedol Marián Velšic z Inštitútu pre verejné otázky, ktorý prieskum realizoval.

Polovica detí si napríklad myslí, že sú ich vrstovníci závislí od informačných technológií. Až dve tretiny rodičov také príznaky na svojich deťoch nespozorovali alebo o nich vôbec nevedia.

„Závislé dieťa stráca kontrolu nad svojím životom a všetko podriaďuje uspokojovaniu nutkavej potreby. Nerešpektuje pravidlá a rituály rodiny, znižuje si priestor na školské povinnosti, izoluje sa. Mení sa celkový psychický stav – často sa objavuje psychická únava, poruchy spánku, bolesti hlavy, častá zmena nálad, môžu sa objaviť známky depresie a podobne,“ povedala psychologička Katarína Trlicová.

Deti označujú ako autority, ktoré rešpektujú v oblasti bezpečného správania sa v kybepriestore, hlavne rodičov a svojich kamarátov. Podľa prieskumu 36% rodičov si uvedomuje, že práve oni majú povinnosť naučiť deti bezpečnému správaniu sa v online svete. Škola v tomto prípade ostáva „bokom“, respektíve absentuje v prevencii voči kyberšikane. Vážnejší problém nastáva v momente, keď rodičia nevedia, neovládajú, nechcú alebo nemajú záujem o digitálne technológie. Tým strácajú prehľad o tom, čo ich deti vo virtuálnom svete asi robia, aké majú problémy alebo čo ich ohrozuje. Podľa výsledkov prieskumu rodičia síce vedia, koľko hodín trávia ich deti na internete, až tretina však netuší, čo tam vlastne robia a rovnako tretina rodičov pozná bezpečnostné zásady, no ignoruje ich.

Zdroj: SITA

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.