Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Zaujímavý prieskum: Zamestnali by sme sa u toho istého šéfa znova?

Viac ako polovica Slovákov je vo svojom aktuálnom zamestnaní celkom spokojná!

Desatina ľudí zažíva v práci veľkú spokojnosť a mimoriadne spokojných so zamestnávateľom je 5 % zamestnaných Slovákov.

Každý siedmy Slovák je v práci nespokojný. Pocit uspokojenia v pracovnej oblasti sa však neodvíja len od platu. Ten už dávno nie je najväčšou motiváciou. "Ľudí viac motivujú osobné než pracovné dôvody. Šťastní sa cítia byť vtedy, keď zapadnú do kolektívu, zžijú sa s firemnou kultúrou, smerovaním spoločnosti, jednoducho, keď sa môžu tešiť do práce," skonštatovala Júlia Jurčíková.

Veľmi dôležitá je pre Slovákov pracovná atmosféra, zrejme aj preto, že väčšina trávi v práci veľa času. Viac ako pätina opýtaných pracuje minimálne 11 hodín denne, 8 až 9 hodín vo firme strávi tretina a menej ako 8 hodín sa v nej zdrží takmer štvrtina Slovákov.

Keby si zamestnanci mohli sami určiť dĺžku pracovného času, každý desiaty by uvítal maximálne 6 hodín denne, viac ako štvrtina Slovákov by práci venovala do 7 hodín, ale najviac preferovaná je 8 až 9-hodinová pracovná doba, ktorá vyhovuje až tretine opýtaných.

Prieskum tiež zisťoval, či by sa ľudia uchádzali o miesto u svojho súčasného zamestnávateľa opäť. Urobila by tak takmer polovica opýtaných a viac ako štvrtina by sa o svoju súčasnú prácu neuchádzala.

Pozn.: Prieskum bol realizovaný v roku 2016 na vzorke 530 respondentov.

Zdroj: teraz.sk

Photo: pixabay.com

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.