Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Aj vám stačí komunikovať s rodinou cez sociálne siete?

Sociálne médiá nám dávajú možnosť byť v nepretržitom spojení s našimi blízkymi a to bez ohľadu na čas a miesto. Táto sloboda si však vyberá svoju daň!

Z aktuálneho prieskumu vyplýva, že tretina ľudí komunikuje so svojimi blízkymi čoraz menej tvárou v tvár. 21% rodičov priznalo, že ich vzťah s deťmi sa zhoršil po tom, čo ich videli v kompromitujúcich situáciách na sociálnych sieťach.

Sociálne siete sú už tradične bohaté na fotky ľudí, ktorých zachytávajú v rôznych kompromitujúcich situáciách, ako napríklad zábavné "alkoholové" spomienky. Tendencia zdieľať šokujúce zábery je vo väčšine prípadov poháňaná túžbou získať čo najviac "lajkov".

Zatiaľ čo od rodičov sa očakáva, že budú dozerať na online správanie sa svojich detí, len 14% z nich uviedlo, že ich táto skutočnosť "trápi".

Okrem toho, každý piaty respondent potvrdil, že dôvodom, prečo sa mu rozpadol partnerský vzťah, boli práve kompromitujúce situácie, v ktorých sa prezentoval na sociálnych sieťach.

Vzťahy v rodine, k priateľom či kolegom sa zmenili aj pod vplyvom sociálnych médií. Dnes ľudia čoraz menej komunikujú tvárou v tvár. Tretina ľudí v prieskume sa priznala, že oveľa menej komunikuje priamo so svojimi rodičmi (31 %), deťmi (33%), partnermi (23%) a priateľmi (35%). Dôvod je prostý – vraj sú s nimi v kontakte na sociálnych sieťach.

Napriek tomu, že stále menej ľudí komunikuje tvárou v tvár, je tu stále polovica takých, ktorí sú presvedčení, že sa ich vzťahy vplyvom sociálnych médií nezmenili, dokonca sú podľa nich ešte lepšie.

Sociálnym sieťam nemožno uprieť, že poskytujú jedinečnú možnosť, ako byť v kontakte so svojimi blízkymi. Rúcajú časové i vzdialenostné bariéry. Napriek tomu sa čoraz častejšie prejavuje aj ich odvrátená tvár. Nie vždy odchádzajú ľudia z návštevy na sociálnej sieti s pocitom šťastia. Často môžu byť znechutení, sklamaní či nahnevaní z toho, čo práve videli. V snahe získať čo najviac "lajkov" ľudia zdieľajú čoraz viac súkromných či citlivých informácií, čím vystavujú nebezpečenstvu nielen seba, ale aj priateľov, rodinu alebo kolegov.

Zdroj: teraz.sk

Photo: pixabay.com

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.