Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Máte tvrdohlavé dieťa? Jedného dňa vám urobí veľkú radosť!

Odmietanie rodičovskej autority môže vyústiť v životné úspechy.

Nielenže v živote dosahujú vyššie vzdelanie a s kariérnym postupom nemajú veľa práce, darí sa im aj čo sa finančného zárobku týka.

Reč je o tvrdohlavých deťoch, ktoré v ich rannom veku nie je jednoduché zvládať. Neustále odvrávanie a vzdorovanie dajú rodičom zabrať, avšak po čase sa dostaví pozitívny efekt. Psychológovia odkazujú, že tvrdohlavosť sa úročí s rastúcim vekom a deti s touto vlastnosťou bývajú v dospelosti veľmi úspešné.

Ako uvádza odborný časopis Vývojová psychológia (Development Psychology:„Môžeme predpokladať, že študenti, ktorí majú vysoké skóre na tejto škále, môžu mať vyššie príjmy, pretože sú ochotnejší byť náročnejší v kritických kľúčových situáciách, keď sa napríklad vyjednáva o plate či povýšení. Napríklad jedinci, ktorí majú nízke skóre v sympatickosti, tiež zarábajú viac. Iným vysvetlením môže byť, že jedinci s vyššou mierou porušovania pravidiel a odmietania rodičovskej autority sú tiež viac ochotní stáť si za svojimi záujmami a cieľmi, čo je vlastnosť, ktorá vedie k vyšším individuálnym úspechom.“

Vedci z Luxemburska prichádzajú s nemenej zaujímavou informáciou – tvrdohlaví ľudia narodení v 60. rokoch sa majú oveľa lepšie ako tí, ktorých možno označiť za poslušné a ústretové osoby.

Zdroj: novinky.cz

Photo: pixabay.com

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.