Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Vedel si, že v minulosti trval advent až 6 nedieľ?

Prečítaj si pár zaujímavosti o príprave na Vianoce

Prvou adventnou nedeľou, ktorú sme tento rok oslávili 28. novembra, sa pre veriacich začalo štvortýždňové obdobie duchovnej prípravy na VIANOCE.

Jedným zo symbolov je v kresťanskej cirkvi adventný veniec so 4-mi sviečkami. Tie sa zapaľujú postupne, počas štyroch adventných nedieľ. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ.

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“, čo znamená príchod. K typickým prvkom adventu patria roráty (skoré ranné omše pri sviečkach) a adventný veniec. Rorátne sväté omše majú svoju historickú tradíciu. Slávia sa väčšinou v skorých ranných hodinách pred svitaním. Býva zvykom sláviť ich v kostoloch pri sviečkach s príslušnými spevmi a na záver recitovať či spievať modlitbu Anjel Pána.

Adventom sa zároveň začína nový cirkevný rok. Symbolom tohto obdobia je adventný veniec. Adventné obdobie trvalo v minulosti až šesť nedieľ a malo pôstno-kajúcny charakter. Neskôr ho pápež Gregor I. Veľký (590 – 604) skrátil na štyri nedele.

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.