Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Vedeli ste, že môžete investovať a vďaka tomu zlepšiť život na našej planéte?

Dnešná doba je o živote na dlh. Nie je to len o Slovákoch, ktorí sa rekordne zadlžujú, ale aj o celkovom čerpaní zdrojov našej planéty, ktoré využívame nad rámec ich obnoviteľnosti. Hovorí sa o tom dlhé roky, no až teraz dostali spotrebitelia do rúk reálne nástroje, ktorými vedia ovplyvniť zmenu pozitívnym smerom.

Vedeli ste o tom, že Slováci majú v porovnaní s inými Európanmi nízke rezervy, prípadne ich majú nevhodne uložené na bežných účtoch či termínovaných vkladoch? Na tých majú nízke zhodnotenie a navyše v posledných mesiacoch im z nich výrazne ukrajuje inflácia. Sporiť by sme mali tak, aby naše peniaze mali šancu byť zaujímavo zhodnotené. A práve zmenou svojho myslenia o sporení môžeme spoločne zmeniť náš svet. Viete tak spojiť možnosť zarobiť s pomocou našej planéte. Aj keď sa vám to na prvý pohľad zdá ako nespojiteľné.

Budúcnosť investovania je zelená

V poslednom čase zaznamenali najvýraznejší rast objemu investícií takzvané ESG fondy, hovorí sa im aj zelené. Ich popularita stúpa, pretože ťažia z aktuálnych trendov aj podpôr vlád či medzinárodných inštitúcií. Predstavujú tak do budúcnosti potenciálne zaujímavé zhodnotenie. Investovaním do týchto zelených fondov môže zároveň každý z nás ovplyvniť rozhodovanie firiem, ktoré majú dôvod navyše správať sa zodpovedne.

Čo sa skrýva za skratkou ESG?

Najbližšia vám bude prvá časť názvu, ktorou je „environment”, teda životné prostredie. „Skúmame vplyv firiem na životné prostredie, sledujeme či znižujú svoju uhlíkovú stopu, spotrebu vody vo výrobnom procese alebo ako sa stavajú k redukcii či recyklácii odpadu,” vysvetľuje generálny riaditeľ Eurizon Asset Management Slovakia, Marian Matušovič. Pri poľnohospodárskych podnikoch sa sleduje napríklad používanie pesticídov. Časť „social” sa zameriava na to, ako firmy riadia svoje vzťahy so zamestnancami a klientmi. „Ochrana zamestnancov sa netýka len bezpečnosti pri práci, je to pomerne široká škála, ktorá sa sleduje napríklad aj dodržiavanie rovnosti pri odmene za prácu medzi mužmi a ženami,” dodáva Marian Matušovič. Poslednú časť tvorí „governance”, kde odborníci sledujú transparentnosť pri riadení firmy, či boj proti korupcii.

Zelené fondy vo VÚB banke

VÚB banka má v ponuke najširšie portfólio ESG fondov medzi slovenskými bankami. Nájdu sa medzi nimi aj fondy, ktoré investujú do technológií budúcnosti či obnoviteľných zdrojov, Pridať sa k nim môžete aj vy. Viac informácií o zelených fondoch nájdete na vub.sk/zelenefondy.

S investovaním je spojené aj riziko. Hodnota investícií môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu spoločnosti VÚB, a.s. V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) správcovskej spoločnosti Eurizon Capital S.A. Prístup integrácie ESG kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Kľúčové informácie pre investorov) dostupných v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach VÚB, a.s a na www.vub.sk/investovanie/podielove-fondy-eurizon-capital, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch ako aj informácie v súvislosti s nariadením (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora a v dokumente Zodpovedné investovanie.

V spolupráci s VÚB

Zdroj: PR článok

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.