Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Vedeli ste? V minulosti trval advent až 6 nedieľ, dnes len 4!

Ak vás fascinuje história, nech sa páči, zopár zaujímavosti o príprave na Vianoce.

Prvou adventnou nedeľou, ktorú sme tento rok oslávili 29. novembra, sa pre veriacich začalo štvortýždňové obdobie duchovnej prípravy na VIANOCE.

Advent je čas modlitieb, pokánia, intenzívnejšieho čítania Písma svätého, veriaci častejšie pristupujú k sviatostiam. Je to zároveň aj čas radosti a nádeje. V tomto období si kresťania pripomínajú nielen udalosti spred vyše 2-tisíc rokov, keď ľudia očakávali narodenie Pána, ako ho predpovedali proroci, ale aj Pánov nový príchod na konci vekov.

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“, čo znamená príchod. K typickým prvkom adventu patria roráty (skoré ranné omše pri sviečkach) a adventný veniec. Rorátne sväté omše majú svoju historickú tradíciu. Slávia sa ku cti Božej Matky väčšinou v skorých ranných hodinách pred svitaním. Býva zvykom sláviť ich v kostoloch pri sviečkach s príslušnými spevmi a na záver recitovať či spievať modlitbu Anjel Pána. Roráty pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“. Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska: „Rorate coeli de super…“„Rosu dajte nebesia zhora…„.

Adventom sa zároveň začína nový cirkevný rok. Symbolom tohto obdobia je adventný veniec. Adventné obdobie trvalo v minulosti až šesť nedieľ a malo pôstno-kajúcny charakter. Neskôr ho pápež Gregor I. Veľký (590 – 604) skrátil na štyri nedele, symbolizujúce 4-tisíc rokov čakania na Mesiáša.

V gréckokatolíckej cirkvi sa 40-dňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána, nazývané aj Filipovka, začalo už 15. novembra.

V pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ktorá sa riadi podľa juliánskeho kalendára, sa Vianoce budú sláviť až 6. a 7. januára 2021.

Zdroj: TASR

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.