Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Na pyrotechniku si treba dať pozor už pri jej kúpe

Koniec kalendárneho roka so sebou tradične prináša veľkolepú zábavu spojenú s ohňostrojmi. Manipuláciu s pyrotechnikou však často sprevádzajú aj úrazy a zranenie.

Dôležité je kontrolovať pyrotechniku ešte pred jej kúpou a od odborne spôsobilého predavača!

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) spotrebiteľom odporúča kupovať len pyrotechnické výrobky označené stupňom alebo kategóriou nebezpečenstva a s návodom na používanie a ničenie zlyhaných výrobkov. Okrem toho si vždy treba vyžiadať doklad o kúpe a do košíka dávať tovar v pôvodnom a nepoškodenom balení.

"Neodporúčame používať pyrotechniku po uplynutí doby použiteľnosti a už vôbec nie rozbaľovať a skúšať ju v predajni. O správnej manipulácii by mal kupujúcich informovať predavač. Preto sa aj vyžaduje prítomnosť odborne spôsobilého predavača," upozornila hovorkyňa SOI Danuša Krkošová.

Dôležité je aj uskladňovanie pyrotechniky. Mali by sme ich skladovať v suchu, pri teplote do 40°C a oddelene od horľavých a ľahko zápalných látok.

"Pri zapaľovaní treba byť v bezpečnej vzdialenosti a chrániť si zrak pred iskrami alebo možným rozprsknutím pyrotechnickej zložky. Deti nepúšťať do blízkosti predmetov. Pyrotechnika sa určite nesmie odpaľovať v uzatvorených priestoroch, ale ani v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov alebo liečební," dodala hovorkyňa SOI.

Zdroj: teraz.sk

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.