Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Máte fóbiu z potkanov? Tento vám obmäkčí srdce!

Získal totiž jednu veľmi prestížnu cenu.

Zlatú medailu, ktorú každoročne udeľuje Britské združenie pre dobré životné podmienky zvierat (PDSA) získal tento rok africký potkan. Ten je špeciálne vycvičený na hľadanie nášľapných mín.

Magawa je obrovský africký potkan, ktorý bol na hľadanie výbušnín vycvičený belgickým mimovládnym združením Apopo.

PDSA, ktoré každý rok udeľuje nejakému zvieraťu zlatú medailu „za odvahu“, pripomenulo, že Magawa počas svojej takmer šesťročnej „kariéry“ objavil v Kambodži 39 protipechotných mín a 28 zvyškov výbušnín. Aj jeho zásluhou bolo možné vyčistiť viac ako 140-tisíc metrov štvorcových pôdy, čo plocha veľká ako 20 futbalových ihrísk.

Zlatá medaila udeľovaná zvieratám sa považuje za zvierací ekvivalent prestížneho vyznamenania statočnosť, Jurajovho kríža, ktorý je najvyšším britským civilným ocenením za statočnosť a hrdinstvo.

Zdroj: (teraz.sk)

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.