Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Slováci nie sú spachtoši!

Najmenej spia ľudia vo veku 40 až 49 rokov.

Slováci si na dlhý spánok nepotrpia, v priemere spia len sedem a štvrť hodiny!

Odporúčaných osem hodín si dopraje tretina (35%) Slovákov. Necelá tretina (30%) spí sedem hodín. Až deväťhodinový, prípadne dlhší spánok, si dopraje 16% Slovákov.

Vyplýva to z májového prieskumu agentúry TNS Slovakia, ktorá sa uskutočnila na vzorke 1 000 respondentov.

Výsledky tiež ukázali, že muži spia o niečo kratšie ako ženy. Zatiaľ čo mužom stačí spať v priemere sedem hodín a deväť minút, ženy na načerpanie síl do nového dňa potrebujú o niečo dlhší spánok, 7 hodín a 23 minút. Najväčší podiel žien (38%) si dopraje osemhodinový spánok. U mužov si osemhodinový spánok dožičí 31%, sedemhodinový zase 33%.

Na základe prieskumu sa zistilo, že dĺžka spánku súvisí aj s vekom. Mladí ľudia (do 29 rokov) v porovnaní s ostatnými vekovými kategóriami spia najdlhšie a každý štvrtý potrebuje deväť, prípadne viachodinový spánok. So zvyšujúcim sa vekom sa potom priemerná dĺžka spánku skracuje. Najmenej spia ľudia vo vekových kategóriách 40 až 49 rokov (7 hodín a 5 minút) a 50 až 59 rokov (7 hodín a 7 minút). Každému štvrtému (28%) štyridsiatnikovi dokonca stačí šesťhodinový, prípadne kratší spánok.

Aj napriek tomu, že v menších obciach začína zvyčajne pracovná doba o niečo skôr ako v mestách, na priemernej dĺžke spánku sa tento fakt neodráža. Ľudia ako na dedinách, tak aj v mestách spia približne rovnako dlho. Rozdiel je iba 12 minút spánku, pričom paradoxne najmenej spia ľudia z najväčších miest.

Z hľadiska rozdelenia podľa krajov sú najväčší spáči na východe. V Prešovskom spia v priemere 7 hodín a 25 minút, v Košickom kraji 7 hodín a 21 minút, v Žilinskom kraji 7 hodín a 21 minút. Na východe je dvojnásobne viac ľudí, ktorí spia v noci priemerne deväť a viac hodín, ako napríklad v Bratislavskom kraji. V tomto kraji, ale tiež v Trenčianskom a Banskobystrickom, spia ľudia v priemere najmenej (7 hodín a 10 minút). Na druhej strane, práve v Bratislavskom kraji spí takmer polovica ľudí (44%) odporúčaných osem hodín.

Vzdelanie nemá výrazný vplyv na priemernú dĺžku spánku. V porovnaní s vysokoškolskými ľuďmi je medzi obyvateľmi s nižším vzdelaním viac tých, ktorí spia šesť a menej hodín.

Zdroj: teraz.sk

Photo: pixabay.com

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.