Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Máte digitálnu amnéziu?

Za všetko môže tzv. Google efekt, kvôli ktorému zabúdame informáciu hneď, ako ju uložíme do digitálnej pamäte!

"Google efekt" alebo tendencia nepamätať si informácie, ktoré sa dajú jednoducho vyhľadať cez internet, sa v súčasnosti vyskytuje u väčšiny používateľov mobilných zariadení!

Okrem informácií dostupných na internete si často nepamätáme ani dôležité osobné informácie. Poukázala na to štúdia spoločnosti Kaspersky Lab, na ktorej sa zúčastnilo 6 000 respondentov starších ako 16 rokov z ôsmich krajín EÚ.

Štúdia odhalila, že väčšina európskych používateľov smartfónov si nepamätá kľúčové telefónne čísla, vrátane čísel svojich detí (53 %), ich škôl (90 %) či vlastného pracoviska (51 %). Približne tretina respondentov si nespomenie ani na číslo svojho partnera, pričom si ale pamätajú telefónne číslo miesta, kde žili vo veku 10 – 15 rokov.

Výsledky štúdie ďalej naznačujú, že neschopnosť zapamätať si dôležité informácie je spôsobená tým, že zodpovednosti za ich zapamätanie automaticky prenášame na digitálne zariadenie, akým je napríklad smartfón. Necelá polovica respondentov (43 %) vo veku od 16 do 24 rokov uvádza, že ich smartfóny obsahujú všetko, čo potrebujú vedieť alebo si zapamätať.

Experti spoločnosti Kaspersky Lab tento fenomén nazvali digitálnou amnéziou. Ide vlastne o situáciu, keď používateľ zabudne informáciu hneď, ako jej uložením a zapamätaním poveril svoje digitálne zariadenie. Štúdia ďalej zistila, že digitálnou amnéziou trpia ľudia všetkých vekových skupín a vyskytuje sa v rovnakej miere u žien a mužov.

Mnohých používateľov by strata a ohrozenie dát uložených na digitálnych zariadeniach skutočne zasiahlo. Štyri z desiatich žien a rovnaký počet mladých ľudí vo veku od 16 do 24 rokov uviedli, že by ich veľmi mrzela strata spomienok, ku ktorým by už nikdy nemali prístup, a 25 % žien a 38 % mladých by pri strate dát boli úplne zúfalí, keďže ich digitálne zariadenie je jediným miestom, na ktorom majú fotky a kontakty uložené.

Napriek narastajúcej závislosti od digitálnych zariadení ako strážcov spomienok a emocionálnemu dôsledku v prípade ich straty štúdia ukázala, že spotrebitelia svoje zariadenia adekvátne nechránia. Nedostatočne chránené sú najmä smartfóny a tablety.

Zdroj: teraz.sk

Photo: pixabay.com

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.