Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Život si poisťujeme v priemere na 4 189 eur!

Na životné poistenie začíname myslieť až po tridsiatke.

Slováci sa o životné poistenie začínajú zaujímať až v čase, keď sa ich život a kariéra stabilizujú. Na poistenie stále viac myslia muži a ich počet sa výrazne zvyšuje.

„Je to prirodzené, ľudia sa začínajú zaujímať o poistenie prevažne v čase, kedy majú pokryté základné životné potreby, ako je stabilný príjem a bývanie,“ tvrdí hovorca spoločnosti AXA Matej Kubinec.

Vek po tridsiatke tiež často súvisí s rozrastajúcimi sa mladými rodinami. „Kým priemerný vek poistníka je 34 rokov, priemerný vek poisteného iba 24. Znamená to, že hlava rodiny často pri poistnej ochrane myslí aj na svoju manželku či manžela a deti,“ dodal Matej Kubinec.

Zaujímavé sú tiež rozdiely v pohlaví vyplývajúce zo spomínaných štatistík. Po poistnej ochrane rodiny stále častejšie siahajú muži a ich počet sa každoročne zvyšuje. Tvoria až 61 % poistníkov a ženy 39 %.

Priemerná poistná suma, na ktorú majú klienti poistený svoj život, je 4 189 €. „Živitelia rodín však priemernú poistnú sumu väčšinou prekračujú, extrémom sú napríklad poistné krytia pre prípad smrti aj na niekoľko stoviek tisíc eur,“ vysvetlil Matej Kubinec.

Zdroj: tlačová správa AXA

Photo: pixabay.com

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.