Počúvať
Hity vášho života
Rádio Melody

Slovenky sú vzdelanejšie ako Slováci!

Do roku 1997 mali v získavaní vysokoškolských titulov prevahu muži. Potom nastala zmena.

Na Slovensku sú viac vzdelané ženy ako muži

Slovenské ženy ukončili svoje vzdelávanie základnou školou častejšie ako muži, avšak častejšie pokračovali v maturitnom či univerzitnom vzdelávaní. Najviac mužov vyštudovalo učňovky alebo stredné odborné školy, kde nedostali maturitné vysvedčenie. Informuje o tom správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku v roku 2014, ktorej autorom je ministerstvo práce.

Od roku 2006 je počet žien, ktoré študujú na vysokej škole, vyšší. V porovnaní s mužmi je to 60% – 40%.

Vlani na VŠ študovalo 68 474 mužov, žien bol takmer dvojnásobok, a teda 109 980. Univerzitný diplom dostalo v roku 2011 spolu 398-tisíc žien a 349-tisíc mužov. Ženy mali početnú prevahu na prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelania. Avšak na treťom stupni sa pomer otočil v ich neprospech, keď na doktorandskom a vyššom stupni študovalo 22-tisíc mužov a 18-tisíc žien.

Slovenky študujú najviac lekárstvo a farmaceutiku, najmenej techniku

Na slovenských univerzitách však učí menej žien ako mužov. Hoci medzi vyučujúcimi na ŽŠ a SŠ prevládajú ženy, vo vysokoškolskom pedagogickom personáli je to naopak. Ženy najčastejšie študujú lekárske a farmaceutické vedy, ale aj vedy a náuky o kultúre či umení. Ich zastúpenie sa zvýšilo tiež v prírodných vedách. Dlhodobo najmenej žien študuje technické vedy, menší záujem je aj o poľnohospodárske a lesnícke odbory či vojenské vedy a náuky.

Zdroj: SITA; Photo: pixabay.com

Mobilná aplikácia rádia Melody

Rádio Melody a hity tvojho života aj v mobile! Aplikácia obsahuje možnosť "castovania" cez Google Chromecast.